Damer

En serie porträtterar kvinnor i skilda miljöer och sammanhang;
t ex BagarBertas död som skildrar utmattning i hemmasfären.
Titania som finns på ett försättsblad i en av Linnés botaniska böcker fr 1700-talet, i målningen har det manliga geniet raderats och Moder Jord får tala i egen sak.

Klicka här för att se information om målningarna.

error: Alert: Content is protected !!